ارتباط با ما2019-08-19T07:43:09+00:00

ما دوست داریم از شما بشنویم!

ما بر آن شدیم تا در راه ساخت استخرهای پیش ساخته تولید داخل پیش برویم از آغاز راه با شما بودیم و برای پیشرفت و توسعه و کیفیت به شما نیاز داریم. ارتباط با شما بهترین راه اعمال بهترین تغییرات هست. پس می توانید راهکارها و نقطه نظرات خود را با ما در میان بگذارید و ما با جان و دل گوش می دهیم و رهسپار تغییرات بهینه در ساخت سازه های خود خواهیم شد.

ناحیه نوار کشویی - باز

اطلاعات تماس :

decamond.company@gmail.com

تلفن: 36204005 - 026

تلفن همراه: 09016164314

فکس: 36204005 - 026

وبسایت: استخرهای پیش ساخته ایرتکس

ترجمه